Crystal hardware

مراکز تلفن آلکاتل لوسنت بر پایه IP استوار است . این سیستم ها توسط یک مرکز پردازشگر تلفنی که به Call Server  یا  Communication Server  معروف هستند مدیریت می شوند . زمانی که بخش TDM نیاز به فعال سازی داشته باشد متناسب با ظرفیت سیستم از دو کابینت به نام های Crystal و یا Common Hardware  استفاده می گردد .

Crystal hardware

متناسب با ظرفیت سیستم در خصوص Crystal  دو تایپ سخت افزاری وجود دارد .

  M2/M3 cabinets

  •   M2 cabinet

The M2 cabinet provides 14 or 28-slot Crystal Shelves in three different configurations:

  • M2 cabinet with a single 14-slot Crystal shelf
  • M2 cabinet with two 14-slot Crystal shelves, one main Crystal and one peripheral Crystal (with interconnection board)
  • M2 cabinet with a single 28-slot Crystal shelf
  •   M3 cabinet

The M3 cabinet provides 14 or 28-slot Crystal Shelves in three different configurations:

  • M3 cabinet with one 14-slot main Crystal shelf, and three 14-slot peripheral Crystal shelves (with interconnection boards)
  • M3 cabinet with one 28-slot main Crystal shelf and two 14-slot peripheral Crystal shelves
  • M3 cabinet with one 28-slot main Crystal shelf, and one 28-slot peripheral Crystal shelf

 

دسته بندی ها: , شناسه محصول: 8018-1-1-1-1 برچسب ها:

توضیحات

  Cabinet installation

این کابینت ها قابلیت نصب هم بر روی دیوار و هم بر روی زمین را دارند .

   Power connections

جهت تامین نبع تغذیه بایستی درنظر داشت این کابینت ها توسط اتصال به رکتیفایر DC -48V تغذیه می شوند .